Home
Szkolny konkurs czytelniczy „Czytam, więc jestem”

ksiazki1

 

Szkolny konkurs czytelniczy „Czytam, więc jestem”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym konkursie czytelniczym pod hasłem „Czytam, więc jestem”.

 

1. Cele konkursu:

a. włączenie się do różnych form obchodów upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

b. mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,

c. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

d. popularyzacja literatury dla młodzieży,

e. podniesienie poziomu czytelnictwa.

 

2. Czas trwania konkursu: październik – grudzień 2018 r.

 

3. Finał konkursu: grudzień 2018 r.

 

4. Zasady uczestnictwa:

a. Uczniowie wybierają książki o dowolnej tematyce znajdujące się w naszej bibliotece szkolnej.

b. Uczniowie wypożyczą, przeczytają i w ciekawy sposób zaprezentują 100 książek.

c. Po przeczytaniu, uczniowie zaprezentują książki w ramach zajęć z języka polskiego.

d. Uczniowi starają się zachęcić koleżanki i kolegów do przeczytania danych książek.

 

5. Kryteria oceniania:

a. wartość artystyczna prezentacji,

b. oryginalność pomysłu,

c. poprawność językowa i stylistyczna,

d. argumenty zachęcające do sięgnięcia po książkę.

 

6. Postanowienia końcowe:

a. Ocena jury nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

b. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

c. Uczeń, który przeczyta najwięcej książek i w ciekawy sposób je zaprezentuje otrzymuje nagrodę specjalną.

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

e. W sytuacjach nieobjętych regulaminem i w sprawach spornych rozstrzyga organizator konkursu.

f. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

g. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.