Home
Projekt unijny "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu" Array Drukuj Array

 

 

Projekt unijny „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Nr projektu: RPMA.10.02.02-14-3861/15

Nazwa Beneficjenta: Powiat Sierpecki

Program, scenariusze, karty pracy z chemii - www.chemia.loprojekt.cba.pl

 

Programy:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

 

Testy:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ


Scenariusze zajęć:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia [2016-10-26]

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia - POBIERZ

 

 

 

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu [2016-10-12]

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu - POBIERZ

 

 

Protokół wyboru ofert na dostarczenie sprzętu TIK do Liceum Ogólnokształcącego [2016-10-12 ]

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZJB.4415.3.1.2016 - POBIERZ

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn. podręczniki [ 04-10-2016]

Pobierz pliki:


Zapytanie ofertowe – Pobierz

Umowa - Pobierz

Formularz ofertowy - Pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Pobierz


 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt TIK [ 04-10-2016]

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PZJB - POBIERZ

Formularz Ofertowy Sprzęt TIK - POBIERZ

Zaproszenie do składania ofert. Sprzęt TIK - POBIERZ

UMOWA PZJB4415.4.1(LO).2016 - POBIERZ

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów i pomocy naukowych [ 18-10-2016]

Formularz ofertowy - POBIERZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Informacja o projekcie - POBIERZ

Regulamin rekrutacji do projektu - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „czarno-biały”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „kolor”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - nauczyciele - POBIERZ

 


Z radością informujemy, że nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 310uczniów/195K LO w Sierpcu do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, chemii i języka angielskiego w okresie od IX 2016 do VI 2018.

Realizacji tego celu służyć będą zadania:

  1. Wyposażenie pracowni chemicznej i matematycznej.
  2. Szkolenia dla nauczycieli.
  3. Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących.
  4. Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metodę eksperymentu.

Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 310 uczniów/195K LO w Sierpcu.

Założono osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

* liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

* liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

* liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 310

* liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu   11/8K;

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 30%: 77os./49K

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu chemii o min. 30%: 42os/26K

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 30%: 98os./61K.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

* liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 310

*   liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 1

*   liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 1

* liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 310

*   liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 11/8K,

*   liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu 11/8K