Szkoła Odkrywania Talentów

facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Home EFS
Projekt unijny "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu" Array Drukuj Array

 

 

Projekt unijny „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Nr projektu: RPMA.10.02.02-14-3861/15

Nazwa Beneficjenta: Powiat Sierpecki

Program, scenariusze, karty pracy z chemii - www.chemia.loprojekt.cba.pl

 

Programy:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

 

Testy:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ


Scenariusze zajęć:

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Język angielski - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Matematyka - POBIERZ

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia [2016-10-26]

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia - POBIERZ

 

 

 

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu [2016-10-12]

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu - POBIERZ

 

 

Protokół wyboru ofert na dostarczenie sprzętu TIK do Liceum Ogólnokształcącego [2016-10-12 ]

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZJB.4415.3.1.2016 - POBIERZ

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn. podręczniki [ 04-10-2016]

Pobierz pliki:


Zapytanie ofertowe – Pobierz

Umowa - Pobierz

Formularz ofertowy - Pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Pobierz


 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt TIK [ 04-10-2016]

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PZJB - POBIERZ

Formularz Ofertowy Sprzęt TIK - POBIERZ

Zaproszenie do składania ofert. Sprzęt TIK - POBIERZ

UMOWA PZJB4415.4.1(LO).2016 - POBIERZ

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów i pomocy naukowych [ 18-10-2016]

Formularz ofertowy - POBIERZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Informacja o projekcie - POBIERZ

Regulamin rekrutacji do projektu - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „czarno-biały”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „kolor”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - nauczyciele - POBIERZ

 


Z radością informujemy, że nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 310uczniów/195K LO w Sierpcu do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, chemii i języka angielskiego w okresie od IX 2016 do VI 2018.

Realizacji tego celu służyć będą zadania:

 1. Wyposażenie pracowni chemicznej i matematycznej.
 2. Szkolenia dla nauczycieli.
 3. Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących.
 4. Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metodę eksperymentu.

Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 310 uczniów/195K LO w Sierpcu.

Założono osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

* liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

* liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

* liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 310

* liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu   11/8K;

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 30%: 77os./49K

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu chemii o min. 30%: 42os/26K

* liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 30%: 98os./61K.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

* liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 310

*   liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 1

*   liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 1

* liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 310

*   liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 11/8K,

*   liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu 11/8K